BLI MEDLEM

Ansök om medlemskap

Fyll i informationen nedan så återkommer vi så snart som möjligt. Ni är även välkomna förbi under våra bemannade öppettider så hjälper vi er.

  Datapolicy

  Sedan den 25 maj 2018 gäller databeskrivningsförordningen GDPR som syftar till att förbättra skyddet för EU-medborgarnas personuppgifter genom striktare åtgärder för företag som hanterar och lagrar personuppgifter. Hotellvikens Gym värnar om din personliga integritet och behandlar dina uppgifter enligt denna förordning.

  Här nedan beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter gentemot oss. Genom att använda Hotellviken Gym ABs tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

   

  Vilken typ av personinformation om dig behöver vi spara?

  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom:

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, födelsedatum, mobilnummer, e-postadress, faktura och leveransadress.mm.
  • Betalningsinformation såsom bankkontonummer och fakturainformation.
  • Detaljer angående de tjänster du har köpt av oss.
  • Betalningshistorik och i vissa fall kredithistorik.
  • Information om hur du använder våra tjänster, hur du eventuellt lämnar tjänsten, automatiska utskick från Hotellvikens Gym mm.
  • Webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, språkinställningar, IP-adress och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

   

  Vem delas dina personuppgifter med?

  Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå både hos oss och om uppgifterna behöver delas med tredje part. Sådana tredje parter är leverantörer eller underleverantörer där dina uppgifter krävs för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig såsom leverantör för affärssystem och ekonomifunktioner. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag såsom myndigheter som polis eller skatteverket.

   

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar din data endast så länge som det krävs, för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav från bokföringslagen, sparar vi data endast så länge som det krävs och eller lagstadgat för respektive syfte.

   

  Tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter

  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss personligen när du besöker oss eller skriftligen på mail. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).